scarbossa:

[<usunięty>] piękne
2020/07/31 11:39:30 przez www, 0