rmikke:

[<usunięty>] #płaku, nawet Młoda się załamała...
2020/07/31 17:06:17 przez www, 0