kouma:

[<usunięty>] O, tego nie wiedziałem, czyli mam starsze informacje.
2020/07/31 23:30:47 przez www, 0