gammon82:

[^ister] to jest alternatywne określenie na "mam kaprycho cię zatrzymać i ewentualnie zgnoić"
2021/01/13 19:19:27 przez www, 0