merigold:

[^sithian] nadal spora część ludzi myśli, że prawa człowieka to gra o sumie zerowej.
2021/01/13 21:32:27 przez www, 0 , 2

Reakcje: [^sithian], [^dzierzba],