sithian:

[^rmikke] Chrome w ogóle mi się na tym linku nie otwiera, niczego też nie pobiera.
2021/04/07 21:27:45 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^rmikke],