gliniany:

[^gliniany] por. na kwadracie vs na moim fyrtlu
2021/02/22 22:05:32 z 'London' przez m.blabler, 2

Lubią to: ^kouma, ^lurkerfromdarkness,