gliniany:

[^gliniany] *the uploader, słowniku.
2021/02/23 01:55:19 z 'London' przez www, 0