rmikke:

[^fel] 1. To od Słupi, nie od Słupska, 2. Jest na kilku mapach, więc chyba jest. Geoportalu nie sprawdzałem, ale Wikipedia raczej tak.
2021/03/06 14:12:09 przez m.blabler, 0 , 2

Reakcje: [^rmikke], [^fel],