dzik:

#puazsays "Wampir z MO" to w sumie Jerzy Urban Fantasy
2021/05/03 23:12:00 przez www, 3

Lubią to: ^szpiegu, ^elfette, ^gliniany,