sirocco:

[^ister] Kotek potrzebywa! :D
2021/07/21 20:21:21 przez www, 0