kocimokiem:

[^kasicak] my już mamy nasycenie zakocenia :-(
2021/09/09 16:36:40 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^kasicak],