dzierzba:

monsz odsypia nockę. czy somsiad odpala wierate ? #retoryczne
2022/01/15 09:07:31 przez www, 0