perdo:

[^pagan] prowokator!
2022/05/12 14:25:09 przez www, 0