krushynka:

[^gliniany] No i pięknie
2022/05/12 17:02:27 przez m.blabler, 1 , 1

Lubią to: ^gliniany,
Reakcje: [^gliniany],