freta:

[^foo] O Jezu NIENAWIDZĘ.
2022/05/13 20:06:14 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^foo],