rmikke:

[^foo] Pukanie to taki sygnał "otwórz mi", nie bardzo to widzę w przypadku toalety...
2022/05/13 20:53:56 przez www, 0 , 2

Reakcje: [^dees], [^foo],