aniaklara:

[^blabprezent] #blabprezent, komu blabprezent, komu?
2022/11/23 20:02:00 przez www, 1 , 1

Lubią to: ^awne,
Reakcje: [^dzierzba],