gliniany:

[^ister] same. A tu jeszcze godzina, i jeszcze do salonu chciałem
2023/05/25 17:24:01 z 'London' przez www, 0