gliniany:

[^ister] o kurwa, mają poetę w marketingu
2023/09/18 16:01:58 z 'London' przez www, 0