kocimokiem:

czy będzie w tym roku #blabprezent?
2023/11/15 13:39:04 przez www, 0 , 4

Reakcje: [^kouma], [^scarbossa], [^gliniany], [^dzierzba],