gliniany:

[^malcem] powinny raczej do przybytku oferującego BDSM #hide
2015/01/30 13:00:02 z 'London' przez www, 0 , 1

Reakcje: [^malcem],