mkarweta:

[^artcan] gwałt to zawsze sytuacja awaryjna...
2015/07/02 11:18:06 przez www, 1

Lubią to: ^artcan,