rmikke:

[^pagan] Właśnie dlatego...\
2016/08/31 13:11:51 przez www, 0