rmikke:

[<usunięty>] Bylo to velmi dobré :D
2016/10/30 21:27:51 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^rmikke],