sirocco:

[^deli] On też tak robi.
2017/06/22 15:52:29 przez www, 0