gammon82:

[^nuta] trudno jest zrealizować oba te cele jednoczasowo
2017/08/31 20:30:27 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^nuta],