gammon82:

[^szpiegu] a faktycznie -> [^gammon82]
2017/09/02 07:46:48 przez www, 1

Lubią to: ^szpiegu,