ecce:

[^ochdowuja] :-)
2018/07/19 16:20:48 przez www, 0