gliniany:

Majve Srojave, jebany XCode dalej trzeba konfigurować osobno bo gubi ustawienia SDK z każdym updatem #apple
2018/09/25 17:33:35 z 'London' przez www, 0