eetam:

[<usunięty>] ja mam exit interview za tydzień, już jestem rozradowana jak garnki u Curie
2018/08/21 19:01:59 przez m.blabler, 0