eetam:

[<usunięty>] biedactwo :(
2018/08/24 12:52:10 przez m.blabler, 0