westie:

[<usunięty>] "Hold mah beer"? #mspanc #chameryka
2019/04/08 13:32:44 przez www, 0