michio:

//blabler.pl/s/im-104205531 bo to s-f, nie fantasty, więc nie ma życia po śmierci, a szatan jest kosmitą #torchwood
2010/06/30 12:33:50, 0