sczerwinski:

Pojawiło się realne zagrożenie, że w tym miejscu pracy przestanę pisać w #java i przejdę do #delphi. Chyba trzeba zacząć szukać #praca w swoim języku.
2010/07/02 10:57:26, 0