furousha:

//blabler.pl/s/im-1063402585 A na jakiej wysokości Grochowskiej jest to zamieszanie?
2012/03/27 19:20:30, 0