perdo:

Poniewaz nie uda się wprost, to będę musiała oszukać. #nielubieto
2012/04/26 20:24:38, 0