rozie:

No to #perl.owy skrypt do #sms.ów z #cli pod #linux.em popełniony (via płatna bramka). Nic mnie w #plus.ie nie trzyma #plusgsm
2009/08/08 11:21:44, 0