uerbe:

//blabler.pl/s/im-1550068209 ktoś z drugiego końca kabla
2012/09/28 15:54:36, 0