chrisvw:

#plusgsm ssie na wsi niestety :( #fail
2010/09/11 18:02:40, 0