porzeczek:

#zimnomi. pogoda przegina.
2010/09/16 14:14:38, 0