furousha:

//blabler.pl/s/im-1644861001 Ale nie zaczęli znajomości od roszczeń spadkowych, mam nadzieję.
2013/01/28 22:28:19, 0