furousha:

//blabler.pl/s/im-1645149353 Warszawa w zasięgu Blipa! Niech wszystkie miasta się wpisują!!!1
2013/01/30 09:32:50, 0