uerbe:

//blabler.pl/s/im-1645595161#ludziektórzy
2013/01/31 16:24:43, 0