uerbe:

//blabler.pl/s/im-1645611073 dobrze właśnie
2013/01/31 20:11:33, 0