paulinus:

//blabler.pl/s/im-1647310933 w domyśle, wymagających wykonania czynności wykraczających za std. zakres obowiązków/kreatywności
2013/02/06 15:20:20, 0