paulinus:

//blabler.pl/s/im-1673437931 Docelowo tak, ale znając cały obraz, należałoby np. ustabilizować termin egzaminu, i wpisać nie 6mc, tylko "do najbliższego" choćby
2013/04/26 18:43:58 przez www, 0