arkasza:

#krzyz //blabler.pl/s/im-167863599 Gdzie są barierki!!!
2010/09/23 12:59:18 przez www, 0