eknuf:

#wyrazmać No to się dowiedziałem, że klientom brakuje możliwości wołania funkcji .NET. Czyli do #java i #js dojdzie jeszcze #cli do ogarnięcia.
2013/05/24 16:48:45, 0