furousha:

Próbuję jakoś racjonalnie uzasadnić zawartość amazońskiego koszyka. #syzyfowe-prace
2013/06/29 20:56:46 przez www, 0